Ξενάγηση στις περιοχές Natura 2000

Εκδρομή- ξενάγηση στα Κύθηρα για 25 έως 30 νέους που δεν κατάγονται από τα Κύθηρα πραγματοποίησε κατά τις ημέρες του Πάσχα η «Πορφυρίς». Το πρόγραμμα περιλάμβανε ξενάγηση στις υπό χαρακτηρισμό περιοχές “Natura 2000” του νησιού και προσπέλαση, καθαρισμό των μονοπατιών στο λαγκάδι Μητάτων. Η δραστηριότητα επιχορηγήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε στα πλαίσια του προγράμματος “NATURA 2000”.