Ανοικτή Επιστολή για τον πόλεμο στο ΙΡΑΚ

Προς τους νέους όλου του κόσμου και κάθε ελεύθερο άνθρωπο,

Εμείς, η Ένωση Νεολαίας Κυθήρων «Πορφυρίς», δηλώνουμε ότι:
Καταδικάζουμε απερίφραστα τον άδικο πόλεμο που διεξάγεται ενάντια στο Ιράκ με θύματα αθώους ιρακινούς πολίτες. Επίσης, καταδικάζουμε κάθε μορφή απολυταρχικών, αντιδημοκρατικών και δικτατορικών καθεστώτων, αλλά και κάθε είδους επεμβάσεις των ισχυρών της Γης στα εσωτερικά μικρότερων κρατών, που επιφέρουν απώλεια της εθνικής τους κυριαρχίας και παγκόσμια αποσταθεροποίηση.

Πιστεύουμε σε ένα δημοκρατικό Ιράκ, το οποίο, όμως, μπορεί να προέλθει μόνο με τη βούληση του ίδιου του ιρακινού λαού και όχι με την έξωθεν επιβολή. Εναντιωνόμαστε τόσο στη δικτατορία του Σαντάμ Χουσεΐν, όσο και στα σχέδια των Αμερικανών και των λιγοστών «συμμάχων» τους για τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και των πλούσιων πετρελαϊκών κοιτασμάτων της.

Πάγια θέση μας είναι η ειρηνική συνύπαρξη των λαών και των πολιτισμών με σεβασμό στη διαφορετικότητα και η δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινότητας βασισμένης στις αρχές της ελευθερίας και της ισότητας.

Επαναλαμβάνουμε την κραυγή «ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ» που βροντοφωνάζουμε με όλους τους λαούς του κόσμου και απευθυνόμαστε στη συνείδηση του καθενός και, κυρίως, κάθε νέου να εναντιωθεί σε κάθε πράξη βίας.

Εκ της συνειδήσεως «Πορφυρίς», Αθήνα 22 Μάρτη 2003